Partijen in overleg over ORT in de VVT

op .

Sociale partners in de VVT (waaronder via de FBZ de VHP-Zorg) hebben informeel overleg gevoerd over het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie.

Aanleiding daarvoor is de uitspraak van het Europese Hof dat de werknemer daar aanspraak op kan maken in de situatie dat de ORT tot zijn regulier loon behoort. Ook geldt in dat geval een terugwerkende kracht van 5 jaar.

Tijdens het overleg hebben de sociale partners in de VVT (organisaties van werknemers en werkgevers) de mogelijkheden verkend om te komen tot een alomvattende afspraak voor alle werknemers die ORT genieten. De afspraak moet zowel een oplossing bieden voor het verleden: de terugwerkende kracht van 5 jaar, alsook voor het heden: hoe nu met de doorbetaling van ORT over vakantie om te gaan. Uiteraard is ook gesproken over de financiering van een en ander.

In het cao-overleg dat binnenkort start, zetten sociale partners het overleg hierover voort. De huidige Cao VVT loopt tot 1 april 2016.

Bron: FBZ