Nieuwe sessies voor medezeggenschap werktijden in de VVT

op .

Speerpunt in de Cao VVT is de zeggenschap van de medewerker over de eigen werktijden. Afspraak tussen cao-partijen is dat het traject ‘Kanteling werktijden’ uiterlijk 1 januari 2017 moet ingevoerd.

Om dit te ondersteunen vinden nieuwe bijeenkomsten plaats voor bestuurders en sessies voor leden van de OR/PVT.

Sessie voor bestuurders
In de sessies voor bestuurders op 14 maart 2016 (Zwolle) of 29 maart 2016 (Nieuwegein) staat de voortgang van de opzet van het kader en ontwikkeling van zeggenschap centraal. Met praktijkvoorbeelden worden er verschillende inhoudelijke benaderingen van het kader toegelicht. Ook komt het overleg tussen bestuurder, OR/PVT en de achterban aan de orde. Met de speciaal ontwikkelde ‘proceswijzer’ worden praktijkvoorbeelden doorgenomen voor de invulling van (mede)zeggenschap. Het derde thema gaat over de impact van de afspraken in het (voorgenomen) kader. Hoe maak je goede afspraken? Wat zijn voorwaarden die leiden tot een succesvolle implementatie? De sessie sluit met een overzicht van de nieuwe en verbeterde instrumenten.
 
Sessie voor leden OR/PVT
In deze sessie voor leden van OR/PVT op 8 maart 2016 (Rotterdam), 14 maart 2016 (Zwolle) of op 29 maart 2016 (Nieuwegein) staat de voortgang van de opzet van het kader en ontwikkeling van zeggenschap centraal. Met praktijkvoorbeelden worden verschillende inhoudelijke benaderingen van het kader toegelicht. Verder komt het overleg tussen bestuurder, OR/PVT en de achterban aan de orde. Met de speciaal ontwikkelde ‘proceswijzer’ worden praktijkvoorbeelden doorgenomen voor de invulling van (mede)zeggenschap. Daarbij zal extra aandacht worden gegeven aan de invulling van het overleg met en betrokkenheid van de achterban. De sessie sluit met een
overzicht van de nieuwe en verbeterde instrumenten.  

Aanmelden
Dat kan voor www.kanteling.nu. Ook is daar meer informatie te vinden over het programma en het programma Kanteling werktijden.

Bron: Werknemers- en werkgeversorganisaties