NFU legt rekening op het bordje van de werknemers in umc’s

op .

De 67.000 werknemers in umc’s hebben in januari niet de afgesproken loonsverhoging op hun loonstrookje gezien. Zij worden hiermee onaangenaam verrast.

De werknemersorganisaties reageren met verwondering, want rond de zomer van 2015 is overeengekomen dat werknemers per januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,4% tegemoet zouden zien.

Dit kwam voort uit de gemaakte afspraken over de loonruimteovereenkomst publieke sector, waarmee achterbannen van werkgevers en werknemers hebben ingestemd.

Uw werkgever komt nu op deze afspraak terug. Zij menen een beroep te kunnen doen op ontbindende voorwaarden. Reden hiervoor is dat de ontwikkeling in de pensioenregeling van ABP tegenvalt. In tegenstelling tot verwacht gaat de premie niet omlaag. NFU heeft het kabinet verzocht te komen met aanvullende financiële dekking om de afspraak, de loonsverhoging van 1,4%, te kunnen betalen. Het is echter een misvatting dat de overeengekomen afspraken achteraf eenzijdig teruggedraaid zouden kunnen worden. De werknemersorganisaties constateren dat NFU zich vooralsnog niet houdt aan de afspraken uit de loonruimteovereenkomst.
 
Terwijl de NFU het kabinet aankijkt kan het niet zo zijn dat zij intussen de rekening nu zomaar op het bordje van de werknemers leggen. Dit is geen goed werkgeverschap. Over de uitvoering van een akkoord waarmee wederzijds is ingestemd kan achteraf niet zomaar afgeweken worden. Evenals bij een cao kennen deze afspraken geen ontbindende voorwaarden.
De werknemersorganisaties roepen de werkgevers daarom op zich te houden aan de afspraken en de overeengekomen loonsverhoging per direct alsnog uit te betalen. Indien betaling uitblijft zullen wij ons met u beraden welke stappen wij dienen te zetten om alsnog de gedane afspraken in de salarissen toegekend te krijgen.

Bron: FBZ