Veel animo voor regeling aanpakken agressie

op .

Afgelopen weken hebben honderden organisaties een aanvraag ingediend voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Zorginstellingen ontvangen een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro om met externe ondersteuning de aanpak van agressie tegen medewerkers een impuls te geven.Implementatie
VWS heeft voor 2016 drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Het overgrote deel van dat bedrag gaat via de Ondersteuningsregeling rechtstreeks naar (jeugd)zorg- en welzijnsorganisaties. De aanvragen van 230 organisaties uit zeven zorgbranches zullen dit jaar worden gehonoreerd. Dat brengt het totaal op duizend toegekende aanvragen van de Ondersteuningsregeling sinds 2012. De Ondersteuningsregeling is dit jaar nog meer dan eerdere jaren gericht op de implementatie van beleid in de praktijk.

Leren van elkaar
De regeling kan bijvoorbeeld worden ingezet voor onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of bijeenkomsten voor medewerkers. Om zorginstellingen te inspireren zijn ruim zeventig van deze praktijkverhalen verzameld op www.duidelijkoveragressie.nl, de webportal van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’.

Veilig Werken in de Zorg
Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door sociale partners in de zorg en jeugdzorg: ActiZ, BTN, CNV Zorg en Welzijn, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bron: FBZ