Nieuwe applicatie voor functies indelen in de VVT

op .

De VVT-branche deelt vanaf januari 2016 functies in met de nieuwe applicatie FWG VVT.

FWG VVT is een afgeleide van FWG 3.0, het functiewaarderingssysteem waarmee functies in een functiegroep ingedeeld kunnen worden. De onderliggende methodiek en content van beide applicaties is gelijk.

In de Cao VVT is afgesproken om de toepassing en gebruik van FWG te vereenvoudigen. In 2015 hebben FBZ (waaronder de VHP-Zorg), de andere cao-partijen en FWG daarom gewerkt aan FWG VVT waarmee worden functies op een andere manier worden ingedeeld. Op basis van FWG VVT gebeurt dit door functies te vergelijken met de voor die functie relevante niveau-onderscheidende elementen, waaronder: activiteiten, verantwoordelijkheden, kennisniveau en vaardigheden. Uitkomsten veranderen niet. Alleen de manier waarop een indeling tot stand komt is anders. Het resultaat van functies indelen met FWG VVT is dus gelijk aan het resultaat van functies indelen met FWG 3.0.
 
Bron: FBZ