Kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen Brancheorganisatie Geboortezorg

op .

Op 17 december 2015 lanceerden kraamzorgorganisaties de nieuwe Brancheorganisatie Geboortezorg. Op 22 januari 2016 hield Bo Geboortezorg de oprichtingsvergadering.


Bo Geboortezorg is dé brancheorganisatie van (kraam)zorgorganisaties, die er voor zorgt dat haar leden kunnen excelleren in de geboortezorg. De kraamzorgorganisaties, die nu nog bij ActiZ en BTN zijn aangesloten, hebben begin dit jaar aangegeven dat zij graag samen een nieuwe, zelfstandige brancheorganisatie willen beginnen. In die brancheorganisatie wordt alle kennis en ervaring verenigd, die bij ActiZ en BTN is opgedaan. De besturen van ActiZ en BTN zijn er trots op dat op initiatief van de leden deze organisatie vandaag wordt gelanceerd. Met Bo ontstaat een zelfstandige en krachtige organisatie, die de belangen van de aangesloten leden uitstekend zal behartigen. ActiZ en BTN stoppen per 1 januari 2016 met de belangenbehartiging voor kraamzorg.


Visie Bo
Marlies Buurman en Mariëtte van Driel vormen samen de directie van Bo Geboortezorg. Marlies Buurman: “Wij zijn een krachtige, toegankelijke en inspirerende belangenbehartiger voor organisaties die actief zijn in de kraamzorg en in de nabije toekomst in de geboortezorg. Een belangenbehartiger, die gaat voor verdere professionalisering, profilering én positionering van kraamzorg in geboortezorg. Hierdoor kunnen de leden nog beter, kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan (toekomstige) ouders en hun pasgeboren kind.”
Mariëtte van Driel: “We streven naar een markt met hoge kwaliteit op het gebied van bedrijfsvoering, professionaliteit en marktgedrag, waarin alle kraamzorgorganisaties in geboortezorg aan dezelfde eisen voldoen en samen bijdragen aan de professionalisering van de gehele sector. Het doel is om te komen tot volledige aansluiting van alle kraamzorgorganisaties. Bo heeft ruim 100 leden en vertegenwoordigt ruim 90% van de kraamzorgmarkt in Nederland”.
Marja Huizer en Louis Schuerman, bestuursvoorzitters Bo “We zijn trots dat de kraamzorgorganisaties, die lid van ActiZ en BTN zijn, een zelfstandige brancheorganisatie willen oprichten. Om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en een krachtige gesprekspartner te zijn voor stakeholders, waaronder de politiek en zorgverzekeraars. Het is mooi dat leden van ActiZ en BTN tot zo’n unieke samenwerking zijn gekomen” aldus Marja en Louis. Met de expertise van de ervaren medewerkers van ActiZ en BTN, die meegaan naar Bo, zien beiden de toekomst van Bo Geboortezorg dan ook heel positief tegemoet.
Bo is vanaf heden gevestigd in Het Nieuwe Kantoor (HNK) aan de Weg der Verenigde Naties in Utrecht.
Meer informatie: www.bogeboortezorg.nl.


Bron: ActiZ