Pensioenpremie ABP gaat 1% omhoog in april

op .

ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. Aanleiding is de financiële positie van ABP die eind december niet voldoende was.

Verlaging van de pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende
ABP nam in november 2015 het premiebesluit voor 2016. Dat besluit bestaat uit twee delen: de kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de premie is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%. Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen lieten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Omdat die niet voldoende is komt er een opslag op de premie.

Nieuwe premie
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%. De premieopslag geldt in principe voor vijf jaar. Het bestuur stelt de opslag definitief vast na advies van het verantwoordingsorgaan op 28 januari.

Bron: ABP/FBZ