Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016

op .

De achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg. Dat akkoord werd in december 2015 bereikt.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2016. In de afspraken is rekening gehouden met de doorlooptijd van de vorige cao die eerder stilzwijgend werd verlengd tot 1 mei 2016.

Binnen FBZ zijn er zeven beroepsverenigingen met leden die vallen onder de Cao Jeugdzorg. Zij hebben afgelopen weken hun leden geraadpleegd. Alle verenigingen hebben ingestemd met het akkoord. De instemming betekent dat de cao-partijen aan de slag kunnen om de afspraken komende tijd uit te werken in een cao-tekst. Zodra beschikbaar, publiceren we de cao-tekst op deze site.
 
Belangrijkste resultaten
 
•    Per 1 januari 2016 structurele salarisverhoging van 1,85%.  
•    Afspraken over reparatie van het derde WW-jaar.  
•    In principe contracten voor onbepaalde tijd.  
•    Werkgevers verhogen het jaarlijks budget voor opleidingsbeleid en loopbaanbeleid van 1% naar minimaal 1,5% (van de totale loonsom).  
•    Tijdens vakantieverlof wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald.

    
Bron: FBZ