Korting door afkoop klein pensioen toch hersteld

op .

Staatssecretaris Klijnsma is door de bocht. Jarenlang weigerde ze de onrechtvaardige inkomensgevolgen bij afkoop van een klein pensioen voor alle benadeelden te repareren. Nu komt ze toch nog met een volledige herstelactie.


Tot 1 december 2014 bracht de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering. Die korting vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging om een eenmalige vermindering van maximaal € 741 bruto aan AOW-partnertoeslag en € 1.138 bruto aan Anw.
Alle mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW-partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering worden binnenkort door de SVB benaderd om de vermindering terug te draaien. Wie eerder al in bezwaar of beroep is gegaan, is al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Het gaat om zo’n 6.000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en circa 450 Anw-gerechtigden.
Vanaf 1 december 2014 is er door de SVB niet meer gekort.


Bron: Min. SZ/bonden