ABP heft premieopslag, loonstijging blijft overeind

op .

Het ABP-bestuur heeft besloten een extra premie-opslag te heffen. Bovenop de pensioenpremie, die voor 2016 was vastgesteld op 17,8 procent, komt een extra opslag van 1,0 procent. Dit heeft geen gevolgen voor de loonsverhoging die in het loonakkoord is overeengekomen.


Het ABP ziet zich door tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rente genoodzaakt een extra opslag voor 5 jaar te heffen om de pensioenpremie kostendekkend te houden. De premieopslag gaat in per 1 april 2016.  

De opslag staat los van het loonakkoord dat in de zomer van 2015 tot stand is gekomen. De loonsverhoging van 5,05 procent voor onder meer Rijk en Defensie blijft overeind.


Bron: ABP/bonden