Grootste stijging cao-lonen sinds 2012

op .

Het CBS maakte deze week bekend dat de cao-lonen in 2015 met 1,4 procent gestegen zijn. Dit is de grootste toename sinds 2012.

In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk.

Verschillen tussen sectoren
Vergeleken met de particuliere (1,3%) en de gesubsidieerde sector (1,1%), waaronder de gezondheidszorg, stegen de lonen bij de overheid sterker, namelijk 2,3%. In dit percentage zijn de loonafspraken voor 2015 verwerkt die voortvloeien uit het afgelopen zomer afgesloten bovensectorale loonruimteovereenkomst.

Contractuele loonkostenstijging onder cao-lonen
De contractuele loonkostenstijging (lonen en werkgeverspremies) ligt sinds begin 2015 onder die van de cao-lonen en komt in 2015 uit op 0,5 procent. Dit komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse
premies, waaronder die voor pensioen en WW.

Cao-lonen nu boven inflatie
Sinds het derde kwartaal van 2014 ligt de cao-loonstijging boven de inflatie. In 2015 was de cao-loonstijging ruim tweemaal zo groot als de inflatie (0,6%).  

In de regel is er een verschil tussen de cao-loonstijging en de loonontwikkeling per gewerkt uur. Die laatste wordt ook beïnvloed door bijvoorbeeld promoties, ontslagen en benoemingen. Verder valt niet iedere werknemer onder een cao. Ongeveer 1 op de 5 werknemers valt daar niet onder.

Bron: FBZ