Suggesties voor de nieuwe Cao VVT?

op .

De Cao VVT loopt 1 april 2016 af. Voordat de onderhandelingen voor een nieuwe cao van start gaan, bepaalt FBZ, waaronder de VHP-Zorg, de eigen inzet voor de nieuwe cao.

Ter voorbereiding hiervan vraagt FBZ en dus ook de VHP-Zorg input aan haar werknemersachterban.

Bent u lid van een van onze verenigingen, bijvoorbeeld de VHP-Zorg, en heeft u specifieke punten voor de nieuwe cao? Verzoek is suggesties door te geven aan uw vereniging.

Nadat de eigen inzet is opgesteld, overlegt FBZ met de onderhandelaars van de andere werknemersorganisaties om te komen tot een gezamenlijke inzet vanuit de zijde van werknemers. Gebruikelijk wisselen de cao-partijen (werkgevers en werknemers) voorafgaand aan de onderhandelingen hun inzetten uit.

Cao-partijen bij de Cao VVT zijn:
•    Werknemersorganisaties: FBZ (incl. VHP-Zorg), FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91
•    Werkgeversorganisaties: ActiZ en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland)

    
Bron: FBZ