FBZ sluit onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg

op .

FBZ, waaronder de VHP-Zorg, heeft met de andere werknemersorganisaties na 11 onderhandelingsronden een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland.

Er is lang en intensief onderhandeld voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Belangrijke factor hierin is dat de sector naast bezuinigingen en de transitie met financiële onzekerheden te maken heeft.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2016. In de afspraken is rekening gehouden met de doorlooptijd van de vorige cao die eerder stilzwijgend werd verlengd tot 1 mei 2016. Het onderhandelaarsakkoord geeft aan wat er op specifieke onderdelen is afgesproken.

Onderhandelaars Lilian de Groot en Joyce Kuijpers: “De onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot degelijke afspraken over werk en inkomen. Dat is van belang voor de werknemers in deze sector die flink onder druk staat. Door de bezuinigingen in de zorg bestaat het risico op baanverlies. Er is een goede afspraak gemaakt over de rechten van werknemers als zij bij een andere instelling in de jeugdzorg gaan werken. Er is een nieuw vangnet afgesproken voor situaties waarin sprake is van gedwongen ontslag. Dit moet zorgen voor financiële zekerheden.”

Andere belangrijke resultaten

•    Per 1 januari 2016 structurele salarisverhoging van 1,85%.
•    Afspraken over reparatie van het derde WW-jaar.
•    In principe contracten voor onbepaalde tijd.
•    Werkgevers verhogen het jaarlijks budget voor opleidingsbeleid en loopbaanbeleid van 1% naar minimaal 1,5% (van de totale loonsom).
•    Tijdens vakantieverlof wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald.

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort aan de achterban van FBZ voorgelegd. De beroepsverenigingen raadplegen zelf hun leden.
 

Bron: FBZ