FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

op .

Leden van de FBZ-beroepsverenigingen die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen, hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat in november werd bereikt.

Ook andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de weg vrij is voor een nieuwe cao.

FBZ en de andere werknemersorganisaties voerden al lange tijd intensieve onderhandelingen voor een nieuwe cao, die gaat gelden vanaf 1 januari tot en met 31 december 2016. In het onderhandelingsresultaat dat ze met werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland bereikten, zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
•    Het salaris wordt per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,4%. Daarnaast wordt in januari 2016 een eenmalige uitkering verstrekt van 0,6%.
•    De huidige wachtgeldregeling wordt op 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling. Bij ontslag als gevolg van een reorganisatie of vermindering van werk kunnen werknemers daar een beroep op doen.
•    Contracten voor bepaalde tijd worden omgezet in vaste banen als het werk structureel van aard is. Nul-urencontracten zijn alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
•    Het gemiddelde percentage Onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt ook tijdens het wettelijk vakantieverlof uitbetaald. Helaas is het niet gelukt dit ook al voor 2016 van toepassing te verklaren op de toeslagen tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst (BAC-dienst). Wel is dit onderwerp van gesprek in een fundamentele discussie die hierover in 2016 wordt gevoerd.

Bij de volgende 18 beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FBZ, vallen leden onder de Cao Gehandicaptenzorg:
•    Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg:
o Vereniging Hoger Personeel Zorg
•    Ergotherapie Nederland
•    Federatie Vaktherapeutische Beroepen:
o Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie
o Nederlandse Vereniging voor Danstherapie
o Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
o Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
o Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie
o Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie
•    Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
•    Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
•    Nederlandse Associatie Physician Assistants
•    Nederlands Instituut van Psychologen
•    Nederlandse Vereniging van Diëtisten
•    Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
•    NVM-mondhygiënisten
•    Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
•    Vereniging van Geestelijk Verzorgers
•    Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Van onderhandelingsresultaat naar cao
Komende tijd wordt het onderhandelingsresultaat uitgewerkt in een cao-tekst. Zodra dat is afgerond, wordt de nieuwe cao op onze site gepubliceerd. In de tussentijd houden we u op de hoogte van de voortgang.


Bron: FBZ