CBS: Vooral banenverlies langdurige zorg

op .

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6.000 voltijdbanen verloren en ruim 1.000 in de jeugdzorg.
Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS op 7 december 2015 in een persbericht.

Naast het wegvallen van banen leed een op de vijf instellingen in de zorg vorig jaar verlies. Vooral bij Bureau Jeugdzorg is het aantal instellingen dat rode cijfers schreef gestegen. Was in 2013 nog 31 procent van de instellingen in de jeugdzorg verliesgevend, in 2014 was dat gestegen tot 40 procent. In de overige sectoren bleef het aantal verliesgevende instellingen gelijk of daalde het (VVT in 2013 en 2014 21 procent, maatschappelijke ondersteuning 42 procent in 2013, 37 procent in 2014).

De zorgsectoren samen kenden in 2014 een bescheiden groei van de bedrijfsopbrengsten. De instellingen voor de gehandicaptenzorg kenden met 2,3 procent de grootste groei. In deze sector was het banenverlies het kleinst. Bij de overige sectoren was nauwelijks nog sprake van groei van opbrengsten of zelfs van licht verlies (jeugdhulp 0,4 procent, maatschappelijke opvang 1,3 procent,  VVT -0,1 procent, bureau jeugdzorg -1 procent). In 2012 was de omzetgroei bij deze gezamenlijke zorgsectoren nog 5 procent of meer.


Bron: CBS/Bonden