Indexering transitievergoeding 2016

op .

De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd (artikel 7:673 lid 3 BW).

Bij regeling van 21 september 2015 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bepaald dat de maximale transitievergoeding met ingang van 1 januari 2016 wordt verhoogd van  € 75.000,- naar € 76.000,- (Stcrt. 2015, nr.31852).


Berekening transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die ten minste twee jaar in dienst waren en die worden ontslagen. De hoogte van de transitievergoeding wordt momenteel berekend aan de hand van de volgende regels:
1.    de eerste 10 jaar: 1/6 maandloon per 6 maanden (dus: 1/3 maandsalaris per dienstjaar);
2.    daarna: 1/4 maandloon per 6 maanden (1/2 maandsalaris per dienstjaar);
3.    als het jaarsalaris lager is dan € 75.000,-, dan is de maximale transitievergoeding € 75.000,-. Is het jaarsalaris hoger, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris.


Bron: ActiZ/Min. SZW