ABP-premie omlaag, pensioenen op de nullijn

op .

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%.

Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.
 
Waarom daalt de pensioenpremie?
De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. Deze wijziging heeft het grootste effect op de premie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1 januari 2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8%. De pensioenpremie is de premie voor ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.
 
Werkgever betaalt groter deel pensioenpremie
Uw werkgever gaat in 2016 een groter deel van de pensioenpremie betalen. Werknemers betalen in 2016 30% van de premie zelf (dit was 32%) en de werkgever betaalt 70% (dit was 68%).
 
Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 99,3% op 31 oktober 2015, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

Bron: FBZ/ABP