Faillissement TSN onderstreept gebrek lange termijn visie Kabinet

op .

Het faillissement van TSN maakt opnieuw duidelijk dat een lange termijn visie van het Kabinet op de arbeidsmarkt en huishoudelijke hulp cruciaal is.


Vandaag werd bekend dat thuiszorgorganisatie TSN surseance van betaling heeft aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel huishoudelijke hulp. Daardoor zullen naar verwachting 12.000 medewerkers hun baan verliezen en cliënten voorlopig geen ondersteuning krijgen.


ActiZ vindt het allereerst uitermate verdrietig voor alle betrokkenen. Maar wil ook het signaal afgeven dat het van groot belang is dat het Kabinet snel met een visie komt op de onderkant van de arbeidsmarkt en op de huishoudelijke hulp in het bijzonder. Want alleen met een duidelijke visie, oplossingen en bijbehorende financiering kan de ondersteuning aan ouderen via huishoudelijke hulp overeind blijven.


Het Kabinet heeft eerder besloten om het budget op huishoudelijke hulp met 40% te verminderen. ActiZ heeft destijds al gewaarschuwd voor het feit dat deze bezuinigingen zouden leiden tot tienduizenden ontslagen in onze branche en gevraagd om oplossingen voor deze grote groep medewerkers in onze branche. ActiZ heeft in dat kader in 2014 hard gelobbyd voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), waardoor cliënten via een subsidie een bijdrage krijgen als zij zelf huishoudelijke hulp inkopen. Daardoor kunnen cliënten hun vertrouwde , huishoudelijke hulp medewerker behouden en kunnen zorgorganisaties deze mensen in dienst houden. Hoewel het Kabinet de HHT voor 2 jaar financiert, is ook op dat gebied geen duidelijkheid. De vraag is nu: blijft deze regeling bestaan en tegen welke condities?


Daarnaast blijkt dat gemeenten geen kostendekkend tarief hanteren bij de aanbestedingen voor Wmo werkzaamheden, waaronder de huishoudelijke hulp. Dit zorgt ervoor dat thuiszorgorganisaties verliesgevend moeten werken, aangezien zij hun medewerkers wél conform de cao vvt moeten betalen. Om deze race-to-the-bottom van gemeenten te stoppen, pleit ActiZ al langere tijd voor een plicht voor gemeenten om kostendekkende tarieven te hanteren bij aanbestedingen. Zodat zorgorganisaties hun loonkosten kunnen voldoen en continuïteit (voor cliënten en medewerkers) kunnen waarborgen.


Uiteraard hoopt ActiZ dat de ondersteuning aan TSN-cliënten zo snel mogelijk wordt overgenomen en dat medewerkers elders een baan vinden. Maar of dat lukt, is sterk afhankelijk van de vraag of gemeenten de zorgorganisaties die het overnemen wél kostendekkende tarieven zullen bieden.


Bron: ActiZ