Verslag landelijke OR-dag ziekenhuizen: positieve vibe voor cao-thema’s

op .

Leden van de OR'en in ziekenhuizen deden 12 november 2015 veel inspiratie op om actief aan de slag te gaan met cao-thema’s.

Tijdens de dag gingen de 100 deelnemers actief aan de slag met de thema’s: flexibilisering van arbeid; strategische personeelsplanning; arbeidsmarktontwikkelingen; roosteren; scholingsbeleid en onderhandelen.

Deze thema’s zijn ook opgenomen in de in het voorjaar afgesloten Cao Ziekenhuizen. OR’en kunnen een belangrijke rol spelen in beleidsvorming en het tot uitvoer laten komen van cao-afspraken over deze thema’s. In diverse workshoprondes namen OR-leden hun rol onder de loep, wisselden zij ervaringen uit en deden zij nieuwe ideeën op.

Discussie aangaan over flexibele arbeidscontracten
Het aantal flexibele arbeidscontracten groeit. Betekent dat dat arbeidsrelaties minder duurzaam worden? Niet per se, volgens spreker Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen. Dat contractvormen veranderen, hoeft niet te betekenen dat de arbeidsrelaties minder duurzaam worden. Ook Herman Langen (voorzitter OR Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Elise Merlijn (voorzitter StAZ) signaleren veranderingen op het gebied van flexibele arbeid. Merlijn benadrukt dat daar in de cao expliciete afspraken over zijn gemaakt, met een appèl op de interne flexibiliteit. De rol van ondernemingsraden is om hierover de discussie aan te gaan met de bestuurder. In de workshop over de interne flexpool werd duidelijk dat flexibiliteit positieve kanten heeft. De flexpoolmedewerker is niet alleen flexibeler inzetbaar, maar krijgt ook meer kansen op ontplooiing.
 
Arbeidsmarkt
De workshop over de arbeidsmarktcijfers toonde de toekomstverwachtingen voor het personeelsbestand in de ziekenhuizen. Door hierop te anticiperen en mee te denken over de betekenis voor de lokale situatie, kan de OR een belangrijke rol spelen in het ziekenhuis.
 
Handschoen oppakken
Dat geldt ook voor de onderwerpen strategische personeelsplanning, personeels- en scholingsbeleid en roosteren. In de workshops over die thema’s bleek hoe OR'en invloed kunnen uitoefenen op het personeels- en scholingsbeleid. De huidige cao biedt duidelijke mogelijkheden om als ondernemingsraad de handschoen op te pakken. Ook leerzaam: als je je als OR-lid kunt verplaatsen in de positie van de bestuurder. Hoe je dat doet, leerden de deelnemers in de praktische workshop onderhandelen.

Handige cao-instrumenten
Wilt u als OR ook een rol pakken bij de uitvoering van de nieuwe Cao Ziekenhuizen? Maak dan gebruik van diverse handige tools die de StAZ heeft ontwikkeld voor medewerkers van ziekenhuizen:
•    De cao-app: de gratis app ‘Cao Ziekenhuizen’ biedt werkgevers en medewerkers snel inzicht in de cao-afspraken. Met speciale tools om zelf berekeningen te maken.
•    Instrumenten voor medewerkers om zelf te ‘ondernemen’ met hun persoonlijk levensfasebudget (PLB): Mijn PLB en keuzehulp PLB.


In de cao hebben de sociale partners afgesproken dat medewerkers jaarlijks een persoonlijk levensfasebudget krijgen: de PLB-uren. De informatie en oefeningen op de website Mijn PLB geven medewerkers meer inzicht in wat het PLB is en helpt hen ontdekken wat zij echt belangrijk vinden; een inspiratiebron voor de inzet van het persoonlijke levensfasebudget. De keuzehulp PLB biedt medewerkers snel inzicht in de hoeveelheid PLB-uren die zij hebben opgebouwd. Ook kunnen medewerkers met de keuzehulp eenvoudig berekenen hoe je je PLB-uren kunt inzetten om je plannen te realiseren.
•    De handreiking voor kansrijk scholingsverzoek is ontwikkeld voor werknemers, maar ook leidinggevenden, HR- en opleidingsverantwoordelijken kunnen er gebruik van maken.
 
Bron: www.staz.nl