Ondernemend Werknemerschap in de VVT

op .

Ruimte voor medewerkers met ondernemerszin, die in dienstverband willen werken. Dat is de kern van Ondernemend Werknemerschap (OW) in de VVT.


Ondernemende werknemers willen veel ruimte in hun werk en zien –in dialoog met de cliënt- kansen voor nieuwe vormen van zorg en ondersteuning. Hun drijfveren en manier van werken lijken sterk op die van zelfstandige ondernemers, maar hun dienstverband biedt hen zekerheden. Ook zijn ze te vinden voor een alternatieve toepassing op onderdelen van de CAO VVT, aansluitend bij het OW in hun organisatie. OW gaat op het gebied van eigen initiatief, creativiteit, en een daarbij passende toepassing van arbeidsvoorwaarden, verder dan zelfsturing. Op initiatief van sociale partners in de VVT is ervaring met OW opgedaan in twee pilots. Die toonden aan dat OW goede kansen biedt op win-win-win voor medewerkers, cliënten en organisaties.


De CAO-partijen faciliteren de verbreding van OW in de branche. Onder andere door de uitgebrachte digitale brochure over OW voor werknemers en werkgevers, onder het motto: “Eigen baas, ons bedrijf.”


Bron: A+O vvt