Stimuleringsregelingen voor goede ideeën

op .

De beste ideeën komen vaak uit de praktijk. Bijvoorbeeld over hoe je de arbeidsomstandigheden verbetert of de manier waarop je met elkaar omgaat. De StAZ vindt het belangrijk om deze ideeën te stimuleren en helpt u graag bij de uitvoering. Voor verschillende thema’s is een stimuleringspremie van 5.000 euro beschikbaar.
Om ook in de toekomst te beschikken over voldoende, gezond en gemotiveerd personeel, werken ziekenhuizen voortdurend aan goede arbeidsomstandigheden en stimuleren zij de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over het werk en over hun toekomst.

Medewerkers van de werkvloer, HR-afdelingen en ondernemingsraden kunnen vaak vanuit hun eigen praktijkervaring goede ideeën aandragen.

Drie thema’s
Om die goede ideeën uit te voeren, kunnen ziekenhuizen een beroep doen op een van de stimuleringsregelingen van de StAZ. Voor verschillende thema’s is een premie van 5.000 euro beschikbaar, voor externe kosten die nodig zijn om het idee uit te voeren.
De regelingen gelden voor de volgende thema’s:
•    arbeidsverhoudingen versterken (ter verbetering van de wijze waarop men in de organisatie met elkaar omgaat, hoe leidinggevende en medewerker het gesprek voeren over het (toekomstig) werk, etc.);
•    bewustzijn veilig en gezond werken (ter verbetering van de aandacht voor het belang van veilig en gezond werken, voor nu en voor de langere termijn);
•    uitvoering van de Participatiewet (voor ideeën om te zorgen dat mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt toch aan de slag komen in het ziekenhuis).