Geen overeenstemming over pensioenaftopping in ziekenhuizen

op .

Werknemersorganisaties en de NVZ zijn niet tot overeenstemming gekomen over de compensatie voor pensioenaftopping.De NVZ deed in september het voorstel om 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie te willen teruggeven, alleen gedurende de looptijd van de cao. Tijdens het overleg op 28 oktober 2015 deed de NVZ een kleine tegemoetkoming door 53% te bieden, maar dat is voor werknemersorganisaties FBZ, waaronder de VHP-Zorg, Federatie Medisch Specialisten en LAD nog steeds te mager. Zij willen een volledige structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

Ingewikkeld
Volgens de NVZ kunnen de raden van bestuur dat niet omdat ze worden ‘gekort’. “De NVZ maakt het onnodig ingewikkeld”, aldus FBZ-onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster. “In 2014 hadden ze een potje geld voor de pensioenpremie, en dit jaar hebben ze dat potje ook. Daarnaast hebben de ziekenhuizen geld gekregen voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden, en dat is zelfs meer dan vorig jaar. Dus hun argumentatie dat ze minder hebben, klopt niet. Wij vragen ons dus af, waar is dat geld gebleven?”

Onbegrijpelijk
De werknemersorganisaties vragen aan de NVZ niet meer pensioenpremie terug dan in 2014 beschikbaar was. Dan kan het nooit ten koste gaan van anderen. Koster vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de NVZ niet uitsluit dat als ze de pensioenpremie teruggeven, dit consequenties heeft voor de inkomens van andere medewerkers, en zelfs patiënten. “Waarom lost de NVZ dit niet netjes op, zoals de werkgevers in de umc’s?" De organisaties beraden zich nu op vervolgstappen.

Bron: FBZ