CAO-overleg VGN duurt voort

op .

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg zijn nog vol in gang.

De onderhandelingen zijn complex, enkele zware dossiers liggen op tafel (transitievergoeding, onregelmatigheidstoeslag, flexibiliteit) en de loonruimte is beperkt.
Dat vraagt van alle partijen veel expertise en flexibiliteit. Het is positief dat nog steeds gezamenlijk, constructief wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg.


Bron: VGN