Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst

op .

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren.

Eerder stelde de rechter de FNV ook al in het ongelijk in het kort geding dat zij had aangespannen tegen de overheid en het Ambtenarencentrum, CNV en CMHF.

De uitspraak van het hof betekent dat het loonakkoord in stand blijft. Dat geldt ook voor de reeds afgesloten cao's. Het Ambtenarencentrum geeft aan tevreden te zijn dat de rechter tot tweemaal toe heeft bevestigd dat het overleg open en eerlijk is verlopen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de komende periode overleg voeren met de sociale partners, waaronder ook FNV, over ontwikkelingen na het loonakkoord. Volgens het ministerie nopen ontwikkelingen zoals de aanhoudende lage rente tot verder overleg.

Bron: FBZ