Pensioenaftopping UMC’s geregeld

op .

Het akkoord voor compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in universitaire ziekenhuizen is rond. Beroepsverenigingen CMHF en het Ambtenarencentrum stemmen in met het eindbod van de NFU.


Het LAD en de Federatie Medisch Specialisten zijn blij met het definitieve akkoord, stellen zij op demedischspecialist.nl, want werknemers die door de aftopping zijn geraakt krijgen hun geld terug zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers. “Precies wat we wilden”, aldus de beroepsverenigingen.


Salarisschalen
Het CMHF vertegenwoordigt de medisch specialisten, het Ambtenarencentrum de overige UMC-medewerkers. De compensatie van de pensioenaftopping was deze zomer al geregeld, maar het was nog niet duidelijk hoe die invulling ging krijgen. Het eindakkoord houdt in dat werknemers met een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro een tegemoetkoming krijgen die in de salarisschalen wordt verwerkt. De werkgeversbijdrage in de pensioenpremie komt terecht bij de werknemers die het betreft. Dat gaat niet ten koste van de algemene loonruimte.
Voor de werknemers in algemene ziekenhuizen is de compensatie nog niet geregeld. De betrokkenen vinden het aanbod van de NVZ te laag.


Bron: Skipr