Mismatch dreigt tussen vraag en aanbod arbeidsmarkt zorg

op .

Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).

Dat blijkt uit het rapport 'Toekomstverkenning: Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019'.
De eerste paar jaren is er onvoldoende werk om alle mensen die een baan zoeken in de sector ook werk te bieden, zo blijkt uit de rapportage. Daarna zijn er juist te weinig goed gekwalificeerde mensen voor de functies die vervuld moeten worden. Voor een aantal functies is er nu al een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel.


Van laag- naar hooggekwalificeerd werk
De onderzoekers brachten vraag en aanbod in beeld voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel op mbo- en hbo-niveau (niveau 3-6). Ze legden daarbij verbanden met de opleidingen die er op dit moment zijn.
Kern van de ontwikkelingen tot 2019 is dat werkgevers verwachten minder laag opgeleid en meer hoger opgeleid personeel aan te nemen. Op korte termijn is er minder vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Op den duur leidt dit tot kwalitatieve tekorten.
Wanneer een overschot van personeel verandert in een tekort, verschilt per kwalificatie. Voor een aantal kwalificaties ontstaat al een tekort in 2017, terwijl dit voor andere pas in 2019 plaatsvindt. Alleen voor sociaal agogisch opgeleiden op niveau 3 zijn de vooruitzichten op de arbeidsmarkt ook in 2019 nog somber.


Maatregelen nemen en samenwerken
De onderzoekers suggereren een aantal maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Zoals opleiden op maat volgens de actuele stand van zaken en continue bijscholing voor medewerkers. Om de goede combinatie van maatregelen te vinden en de randvoorwaarden te scheppen om deze ook te laten werken in de praktijk, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat overheid, opleiders en werkgevers in zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken.
De Toekomstverkenning is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en heeft als doel om relevante partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.


Bron: Skipr