VAR verdwijnt pas 1 april 2016, wenperiode tot 2017

op .

De VAR verdwijnt pas op 1 april 2016, heeft Staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt.

Het lukt de Belastingdienst niet om snel genoeg overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen, zodat zij toch vooraf zekerheid krijgen over de voorgenomen arbeidsrelatie.

VAR verdwijnt maar 19 voorbeeldovereenkomsten online

De Belastingdienst heeft moeite om op tijd voldoende overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen, waarmee zij vooraf zekerheid kunnen krijgen over de arbeidsrelatie. De bedoeling is dat de modelovereenkomsten de VAR-verklaring vervangen, maar op dit moment staan nog maar 19 modelovereenkomsten online.

Wenperiode tot 2017 De nieuwe regeling moest op 1 januari 2016 van start gaan, maar die datum is uitgesteld naar 1 april volgend jaar. Bovendien krijgen opdrachtgevers en -nemers tot 2017 de tijd om aan de invoering te wennen. Dat heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer gemeld.

In de wenperiode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze aanpassen. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar niet handhaven. De Belastingdienst zal als dat nodig is waarschuwen dat een aanpassing van de werkwijze nodig is om 'buiten dienstbetrekking' te werken. Totdat er een met een goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, blijft de bestaande VAR-verklaring geldig.

Overeenkomsten laten beoordelen Nu de VAR verdwijnt, kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. Dat kunnen overeenkomsten voor een sector zijn, maar ook individuele opdrachtgevers of hun intermediairs mogen hun overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst sturen.

De Belastingdienst geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Dit arbeidsintensieve proces zorgt nu dus voor de nodige vertraging.

Voorbeeldovereenkomsten online Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, publiceert de Belastingdienst als voorbeeldovereenkomst op internet. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. Als de werkzaamheden conform die overeenkomsten worden uitgevoerd, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Op dit moment staan er 19 voorbeeldovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.

Bron: www.personeelsnet.nl