ESF-subsidie biedt kansen voor duurzaam werken in de VVT

op .

Vanaf 19 oktober 2015 kunnen organisaties subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te stimuleren.

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn en blijven. Het belang van duurzame inzetbaarheid neemt toe, juist in tijden van bezuinigingen in de zorg. Zo vraagt een sterk veranderende zorgvraag om andere competenties en kennis. Maar ook met het oog op langer doorwerken is het van belang in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

De subsidie betreft de financiering van een externe adviseur die samen met de organisatie een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert. Werkgevers in de VVT hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden.  Voor de VVT zijn diverse  instrumenten en methoden ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.


Bron: A+O  vvt