Onderhandelaarsakkoord CAO Sanquin

op .

De vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO Sanquin bereikt.
De nieuwe CAO maakt een einde aan een lange periode zonder CAO. De CAO volgt grotendeels de CAO Ziekenhuizen, maar geeft een eigen inkleuring aan bepaalde onderwerpen.

De CAO Sanquin verliep in maart 2014. Zoals gebruikelijk begonnen de onderhandelingen over de CAO Sanquin nadat er een resultaat was bereikt in de CAO Ziekenhuizen. Tijdens de eerste overleggen werd duidelijk dat de financiële resultaten van Sanquin in 2014 en 2015 er slecht uit zagen. Hiernaast gaf Sanquin aan toe te willen naar een meer Sanquin eigen CAO.

Werknemers hebben bij bijeenkomsten in het land aangegeven dat zij de CAO Ziekenhuizen wilden blijven volgen met een reguliere loonontwikkeling. Met deze inzet en een forse stapel handtekeningen zijn de bonden voor de leden in overleg gegaan over de nieuwe CAO.

De nieuwe CAO Sanquin volgt de afspraken van de CAO Ziekenhuizen met uitzondering van een beperkt aantal afspraken. Deze betreffen onder andere het loon:
1 januari 2015    Structurele verhoging van 1%
1 januari 2016    Structurele verhoging van 1%
1 juli 2016            Eenmalige uitkering van € 600,- bruto
1 januari 2017    Structurele verhoging van 1% + resultaatafhankelijke eenmalige uitkering van € 250,- bruto

Een andere belangrijke afspraak is dat partijen gedurende de looptijd gaan werken aan een modernisering van de CAO. Hieronder valt een nieuwe beloningssystematiek en een verdere invulling van resultaat gebonden afspraken. Deze nieuwe afspraken zouden in moeten gaan met ingang van de volgende CAO per 1 januari 2017.

Bron: Bonden.