Agressiebeleid: bijeenkomstenreeks ‘Incident? Actie!’

op .

Voor een geslaagde aanpak van agressie sluiten beleid en de dagelijkse praktijk op de werkvloer op elkaar aan. Na een agressie-incident moet een organisatie altijd in actie komen.

Veel organisaties hebben al ervaren dat dit niet vanzelf gaat. Met de bijeenkomstenreeks ‘Incident? Actie!’ van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ ga je daar actief mee aan de slag. Dertig organisaties krijgen de kans daarbij gratis begeleid te worden.

Het afgelopen jaar zijn 27 (jeugd)zorgorganisaties in het kader van ‘Aanpak veroorzakers agressie en geweld’ begeleid bij de aanpak van agressie tegen medewerkers. De werkwijze en geleerde lessen uit dat avontuur – die dit najaar worden gepubliceerd – worden tijdens de drie bijeenkomsten gedeeld.

Wat is voor jouw organisatie urgent?
De ontwikkelde werkwijze gaat uit van een aanpak die rust op drie pijlers: ‘Regel het’, ‘Weet wat er speelt’ en ‘Actie’. Voor iedere organisatie is een evenwichtige aanpak essentieel, maar per organisatie kan het startpunt ergens anders liggen. Wat is voor jullie het meest urgent? Bijvoorbeeld het reageren op incidenten, het bepalen van een gezamenlijke nom of een verhoging van de interne meldingsbereidheid? Tijdens de eerste bijeenkomst leer je alles over deze aanpak, bepaal je waar voor jouw organisatie de focus ligt en formuleer je welke acties je gaat ondernemen. In de volgende bijeenkomsten leer je van elkaar door het delen van ervaringen, krijg je direct in de praktijk toepasbare adviezen en wordt het leggen van contacten met bijvoorbeeld de politie gestimuleerd. Alle gebruikte instrumenten en inzichten worden actief gedeeld, dus je kunt direct aan de slag en al doende ontdekken wat voor jouw organisatie goed werkt en wat beter kan.

Gratis begeleiding voor dertig organisaties
Dertig organisaties krijgen de unieke mogelijkheid zich gratis professioneel te laten begeleiden. In de instellingen die zich hiervoor aanmelden bepalen we eerst wat het meest urgent is en daarna wordt de medewerker die verantwoordelijk is voor het onderwerp agressie geholpen om in drie maanden tijd een echte stap voorwaarts te zetten. Vóór de start van de eerste bijeenkomst ontvang je per e-mail informatie over de inschrijfmogelijkheden voor de begeleiding. Indien nodig selecteren we op volgorde van inschrijving en de verdeling over de verschillende zorgbranches.

Wanneer en voor wie?
De reeks bestaat uit drie bijeenkomsten op 1 oktober, 5 november en 8 december 2015. Aanmelden kan via www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten/reeks-incident-actie.

De bijeenkomsten zijn interessant voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met agressie. Denk bijvoorbeeld aan (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en leidinggevenden/teamleiders. Ook als je geen extra begeleiding ontvangt, is deelname aan de bijeenkomsten waardevol.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De bijeenkomsten zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bron: Bonden