Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst

op .

De leden van overheidscentrales CCOOP, waaronder het Ambtenarencentrum (AC, ook namens de VHP-Zorg), het CNV en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en bedrijfsleven (CMHF) hebben ingestemd met de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016.


Uit de ledenraadpleging van afgelopen weken blijkt vandaag dat een ruime meerderheid akkoord gaat met de bovensectorale overeenkomst. Daarmee komt een einde aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Honderdduizenden medewerkers krijgen in 2015 en 2016 een loonsverhoging van ruim 5 procent plus 500 euro.
De drie overheidscentrales sloten op vrijdag 10 juli een loonruimteovereenkomst met de betrokken overheids- en onderwijswerkgevers. De bij de centrales aangesloten politiebonden hebben echter niet ingestemd met de overeenkomst.
De loonruimteovereenkomst is de basis voor de nadere uitwerking in verschillende sectoren, waar komende weken het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt gevoerd.

Bron: Bonden

n