Onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort

op .

Jeugdzorg Nederland heeft 27 augustus 2015 de onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort. Jeugdzorg Nederland vindt de afstand met de werknemersorganisaties op enkele dossiers te groot, zoals de salarisparagraaf.

Op initiatief van de werknemersorganisaties is afgesproken de tijd tot het volgende overleg optimaal te gebruiken voor technisch overleg. Zodra bekend is wanneer de onderhandelingen worden hervat, zullen we dat op de website kenbaar maken.
 
Recent is de vorige Cao Jeugdzorg stilzwijgend verlengd tot 1 mei 2016. De onderhandelingen gaan over een nieuwe cao vanaf 1 mei 2015. Totdat er een nieuwe cao is geldt de verlengde cao.

Bron: FBZ