Arbeidsmarkt gehandicaptenzorg: op termijn vervangingsvraag door vergrijzing

op .

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de gehandicaptensector is gestegen van 40,3 jaar in 2009 naar 41,8 jaar in 2014.

Volgens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft dit te maken met de daling van het aantal banen. In 2013 waren er 8.000 minder banen. Het zijn vooral de jonge werknemers met tijdelijke contracten die de sector verlaten.

Wel verwacht VGN dat er vanaf 2019 op de arbeidsmarkt voor de gehandicaptenzorg vraag ontstaat naar nieuw personeel. Dat komt doordat komende jaren (tot 2023) ruim 16.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er komt dus een vervangingsvraag. VGN geeft aan dat het van belang is professionals te behouden en dat ze zich inzet om jongeren te interesseren voor deze branche. In 2014 leverden 159.000 medewerkers zorg aan mensen met een beperking.

Bron: FBZ