Fysieke belasting in de VVT-branche neemt toe

op .

De fysieke belasting voor medewerkers in de VVT neemt netto gezien toe. Dit blijkt uit landelijk onderzoek dat A+O VVT heeft laten uitvoeren om een actueel beeld te krijgen van de problematiek rondom fysieke belasting in de branche.

Organisaties zijn gemiddeld genomen beter beleid gaan voeren ter beperking van de fysieke belasting door de inzet van hulpmiddelen. Toch is er sprake van een lichte toename van de fysieke klachten van medewerkers. Vooral de oudere (55 plus) medewerkers ervaren meer klachten en geven aan daardoor vaker te verzuimen. Verder is geconstateerd dat de zorgzwaarte in de loop der jaren is toegenomen en naar verwachting zal blijven toenemen. De inzet van hulpmiddelen kan deze toename van de zorgzwaarte niet volledig compenseren.
Aspecten van het onderzoek
Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoeken en geeft niet alleen een actueel beeld maar ook een ontwikkeling in de loop van de tijd. In het onderzoek is gekeken naar het beleid dat organisaties m.b.t. fysieke belasting voeren, de door medewerkers ervaren fysieke belasting en klachten, en de zorgzwaarte van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd door LOCOmotion.

Bron: A+OVVT