Akkoord CAO Huisartsenzorg

op .

Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO Huisartsenzorg.
De CAO Huisartsenzorg heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017.

Salaris
Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met €20,00 bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.
Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid
Er zijn ook afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. Vanaf 62 jaar vervalt de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd, geldt een overgangsregeling.

Reparatie duur en opbouw WW
Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het principeakkoord is afgesproken dat deze 50/50 door werkgevers en werknemers zal worden betaald.
Stagevergoeding
Er is afgesproken dat de stagevergoeding met ingang van 1 mei 2015 omhoog gaat van € 100 naar € 150 bruto per maand. Deze vergoeding wordt door het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) rechtstreeks aan de stagiair uitbetaald.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent.

Bron: Bonden