Meer zeggenschap over uw werktijden? Denk met ons mee!

op .

Het duurt niet lang meer: binnenkort maken zorgorganisaties en medewerkers zélf afspraken over de werktijden.

Vindt u dit een interessante ontwikkeling? En bent u lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging binnen de VVT-sector? Sluit u dan aan bij een klankbordgroep.

In de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren. Iedereen vaart hier uiteindelijk wel bij, zo is de gedachte. Bovendien past deze nieuwe manier van organiseren bij de beweging naar het vergroten van de professionele ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden en de trend van zelf organiseren.

‘De kanteling werktijden’: landelijk programma ter ondersteuning
Hoe dit proces straks precies in z’n werk gaat, spreken werkgevers en ondernemingsraden de komende periode met elkaar af binnen een kader voor de eigen organisatie. Gelukkig staan zij er niet alleen voor. Zij worden ondersteund door het programma ‘De kanteling van werktijden’, dat de betrokken cao-partijen (waaronder ook de FBZ en dus ook de VHP-Zorg) onlangs zijn gestart. Het programma is nog volop in ontwikkeling en loopt tot december 2016.

Uw rol in de OR/PVT-klankbordgroep
Binnen het programma worden verschillende klankbordgroepen ingericht, waaronder de OR/PVT-groep.
Als lid van de klankbordgroep OR/PVT:
•    geeft u uw mening over de beleidsvoorstellen van het programma en de inzet van middelen en instrumenten in de praktijk al in een vroeg stadium. Daarnaast doet u suggesties voor eventuele aanpassingen;
•    deelt u uw ervaringen met het proces in de eigen organisatie en denkt u mee over mogelijke verbeteringen en/of aanpassingen;
•    denkt u mee over de communicatie van deze verandering en werkt u daar actief aan mee

Waarom u?
Voorop staat dat u interesse heeft in de thema’s zeggenschap, zelforganisatie en arbeidsverhoudingen. U heeft oog voor de relatie tussen cliënten en medewerkers, voor de kwaliteit van de zorg en voor een passende bedrijfsvoering. En u vindt het leuk om dingen beter te maken en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen.


Klankborden: samen in gang zetten
Later in het jaar worden voor bestuurders, HR-professionals en de OR speciale sessies en workshops georganiseerd om deze verandering daadwerkelijk in gang te zetten. De klankborgroep is nu vooral bedoeld voor feedback en meedenkkracht voor de organisatie en het uitwerken van het plan van aanpak. Geïnteresseerd? Binnenkort volgt op de site meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden en wanneer de klankbordgroepsbijeenkomsten plaatsvinden.

Meer weten? Kijk dan op www.kanteling.nu.


        
Bron: FBZ