FBZ (waaronder VHP-Zorg) stemt in met nieuwe Cao GGZ

op .

De achterban van de FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ.

De afgelopen weken konden de leden van FBZ-beroepsorganisaties hun stem uitbrengen en een meerderheid was positief. Ook de achterban van de andere werknemersorganisaties en werkgevers hebben inmiddels ingestemd. Dat betekent dat de cao-afspraken verder kunnen worden uitgewerkt.

Een greep uit de resultaten
1.    De nieuwe cao gaat in op 1 juli 2015 en loopt tot 1 maart 2017.
2.    Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016, plus een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2015 (0,5%) en 2016 (eveneens 0,5%). Daarnaast tweemaal een eenmalige uitkering, van 0,5% in 2015 en 0,3% in 2016.
3.    Er wordt geïnvesteerd in werkzekerheid en in een mobiliteitsaanpak om werknemers van-werk-naar-werk te begeleiden.
4.    Een activeringsregeling vervangt de wachtgeldregeling, houdt rekening met de nieuwe Wet werk en zekerheid en bevat afspraken voor aanvulling van de WW.
5.    Alle stagiairs hebben recht op een stagevergoeding.
6.    De contributie van de beroepsverenigingen en de vakbondscontributie zijn onderdeel van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.
7.    Tijdelijke contracten worden omgezet in vaste contracten. Vaste medewerkers kunnen binnen de instellingen flexibel ingezet worden.
Cao-partijen gaan in het sociaal overleg verder overleggen over de verminderde werkgeversbijdrage in de pensioenpremie (een gevolg van de pensioenaftopping), voor werknemers met een salaris boven de 100.000 euro.


Bron: FBZ