Voortgang overleg pensioenaftopping NVZ

op .

De FBZ (waar ook de VHP-Zorg deel van uitmaakt) heeft op 3 juli samen met de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, FNV Zorg en Welzijn en NU’91, gesproken met de NVZ over de pensioenaftopping.

Door de druk die de afgelopen periode is opgevoerd, is de NVZ inmiddels bereid om over oplossingen mee te denken, maar de FBZ blijft kritisch. “Een eerste stap is gezet, maar die is nog zeker niet voldoende; we zijn er dus nog niet”, aldus de FBZ-onderhandelaars na afloop.

Sinds 1 januari is het pensioengevend salaris afgetopt op 100.000 euro bruto. Wie meer verdient, kan over het salarisdeel daarboven niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via de werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd en dat kan forse gevolgen hebben.

De FBZ wil dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie laten terugvloeien naar de werknemers die het betreft. De FBZ onderhandelt hierover, samen met andere werknemersorganisaties, met de NVZ, maar die wilde tot afgelopen vrijdag niet over oplossingsrichtingen praten.
 
Na de zomer vervolgoverleg
Veel werknemers hebben de afgelopen tijd hun zorgen geuit en brieven gestuurd naar de raden van bestuur. Dat heeft ongetwijfeld geleid tot een meer constructieve opstelling van de NVZ: voor het eerst werd vrijdag openlijk van gedachten gewisseld en heeft de NVZ aangegeven dat ze een oplossing wil voor de parttimeproblematiek.
Dit betekent niet automatisch dat een oplossing nabij is; de FBZ wil eerst zien met welke voorstellen de NVZ komt. De FBZ, LAD en Federatie Medisch Specialisten zijn pas tevreden als werknemers krijgen waar ze recht op hebben. Pensioen is immers uitgesteld loon en dus behoort het werkgeversdeel van de pensioenpremie toe aan de werknemers die het betreft.
Deze zomer brengt een technische werkgroep van de NVZ, de werknemersorganisaties en PFZW de problematiek in kaart. Aan de hand van verschillende ‘maatmannen’ worden de gevolgen doorgerekend. Vanwege de zomerperiode staat het volgende overleg in september gepland.

Bron: FBZ