cao Kinderopvang rond

op .

 

Werkgevers en bonden in de Kinderopvang zijn er uit: er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao die geldt tot en met 31 december 2015.

Oftewel, eindelijk meer duidelijkheid voor de 75.000 medewerkers in deze sector. In januari liep de oude cao af.
Enkele afspraken die in de cao-tekst zijn opgenomen:  
•    de bedragen van de salarisschalen worden per 1 november 2015 met 1,00 % verhoogd
•    aandacht voor ‘evenwichtige’ flexibiliteit. Oftewel een balans tussen de gewenste flexibiliteit bij organisaties én werknemers in hun werk-privésituatie, maar ook in hun werk-werksituatie
•    in de cao komt een omschrijving van licht huishoudelijk werk voor pedagogisch medewerkers. Daarmee bedoelen we de huishoudelijke werkzaamheden die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen
•    handhaving van de huidige hoogte, opbouw en duur van de WW in het derde WW-jaar
•    de A en B bepalingen in de cao worden gelijk

Cao 2016
'Zowel werkgevers als de bonden wilden een cao afsluiten omdat dit goed is voor de sector. We hebben elkaar hard nodig', zegt Ilse van der Weiden, onderhandelaar cao Kinderopvang. ‘Daarom ben ik positief over dit minimale resultaat omdat we al in september beginnen met de cao onderhandelingen voor de cao die vanaf 1 januari 2016 moet ingaan.’  
Bron: Bonden