Wet werk en zekerheid (Wwz): wat verandert er?

op .

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Vanaf juli gaat een aantal nieuwe regels gelden. Wat verandert er?Belangrijkste veranderingen
•    Vanaf 1 juli 2015 is de Werkloosheidswet (WW) gewijzigd.
•    Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid. Wie minstens twee jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werkt, kan vanaf 1 juli 2015 een vaste baan krijgen.
•    De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller. De nieuwe ontslagregels gelden vanaf 1 juli 2015. Werknemers hebben recht op een vergoeding als ze worden ontslagen.

Tijdelijke contracten
Mensen met een tijdelijk contract krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract (was drie jaar). Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen (was 3 maanden).
Ontslag
Het ontslagrecht wordt eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Transitievergoeding
Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is op initiatief van de werkgever beëindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband.
WW
Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden worden. Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien.
Meer weten?
•    Publieksinfo op www.mijnwerkenzekerheid.nl  
Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels kunnen zij op www.mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn.
•    (Dreigende) werkeloosheid: www.uwv.nl
Werknemers kunnen op de site van UWV nagaan wat de wijzigingen betekenen voor hun situatie


Bron: FBZ