Van Rijn wil af van CQ-index

op .

Staatssecretaris Van Rijn van VWS wil af van de Consumer Quality-index als peilstok voor de kwaliteit van de ouderenzorg.

De gegevens bieden onvoldoende houvast en zijn daarmee vooral een administratieve last, aldus Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.
Met deze opstelling sluit Van Rijn zich aan bij de kritiek uit het veld. “In de beleving van zowel cliëntenorganisaties, professionals, zorgkantoren, zorgaanbieders als de IGZ geven de huidige CQ-index en bestaande keurmerken voor verpleeghuiszorg onvoldoende inzicht in de kwaliteit”, zo schrijft Van Rijn in zijn brief over de voortgang van het verbeterprogramma voor de verpleeghuiszorg.
Alternatief
Als alternatief werken de partijen gezamenlijk aan een nieuw kwaliteitskader dat wel betekenisvolle kwaliteitsinformatie moet opleveren. Naast belangrijke verbeterinput voor de aanbieders en professionals  moet dit systeem ook keuze-informatie voor cliënten bevatten. Ook moet het de IGZ en de zorgkantoren een leidraad geven bij respectievelijk toezicht en zorginkoop. Het nieuwe kwaliteitskader moet op 1 januari 2016 uitgewerkt zijn. Om ruimte te maken voor de ontwikkeling hiervan hebben de betrokken partijen het Zorginstituut gevraagd om bevriezing van de transparantieverplichtingen die bij de CQ-index horen.
Zorgkaart
In de Kamerbrief heeft Van Rijn lovende woorden voor de vergelijkingssite ZorgkaartNederland.nl van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). “Ervaring van cliënten kunnen andere cliënten en hun naasten helpen bij de keuze voor het verpleeghuis dat bij hen past”, aldus Van Rijn. “Ook leveren deze ervaringen belangrijke verbeterinformatie op voor de aanbieders van verpleeghuiszorg.”
De NPCF en ActiZ hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend en investeren, sinds begin van dit jaar, in de doorontwikkeling van ZorgkaartNederland.nl onder andere door de ontwikkeling van keuzefilters en keuzehulpen. Resultaat is dat steeds meer aanbieders mee gaan doen en het aantal actuele reviews toeneemt waardoor de site meer waarde krijgt voor de cliënt. Dagelijks gaan 8 tot 10 interviewteams op bezoek bij verpleeghuizen om waarderingen bij bewoners, mantelzorgers en familie op te halen. De NPCF verwacht in 2015 reeds 15.000 cliëntervaringen bij 600 verpleeghuizen op internet te kunnen plaatsen.
Bron: Skipr/Min. VWS