Eerste in de zorg: de App Cao Ziekenhuizen met toelichting en rekentools

op .

Vanaf nu kunt u de gratis app ‘Cao Ziekenhuizen’ downloaden. Daarmee krijgen zowel werkgevers als medewerkers van ziekenhuizen snel inzicht in de cao-afspraken.

De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is de eerste organisatie in de zorg die een ‘cao- app’ als service aan de professionals aanbiedt, in dit geval aan 190.000 ziekenhuismedewerkers. De app bevat ook tools om zelf berekeningen te maken, zoals van het Persoonlijke Levenfasebudget. Dit nieuwe initiatief moet de cao dichterbij de professionals brengen.
´Cao’s zijn belangrijk en zijn lastig te lezen en te interpreteren. Ook is niet altijd goed te vinden waar precies de afspraken in de cao staan. Door de app te downloaden hebben medewerkers en werkgevers een instrument in handen die de cao uitlegt en waarmee je ook persoonlijke berekeningen kunt maken. We zijn er trots op dat de app makkelijk in gebruik is en heel helder maakt wat je rechten en plichten zijn´, aldus Elise Merlijn (voorzitter StAZ en bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn).
Tjitte Alkema (vicevoorzitter StAZ en manager Arbeid en Opleiding bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) geeft aan dat ´de eerste ervaringen met de app aantonen dat de cao nu toegankelijker is, en snel vindbaar. De app is een mooie interactieve vorm van snelle toegang tot de afspraken die in de cao zijn vastgelegd.´


Optimaal benutten van cao-afspraken
Sociale partners hebben onder andere in de cao afgesproken om blijvend te investeren in scholing en ontwikkeling van de medewerkers, ook van degenen die in een flexpool werken.  De cao voorziet daarnaast in structurele loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen.  Van deze en andere afspraken willen de sociale partners graag dat werkgevers en medewerkers goed op de hoogte zijn en alle mogelijkheden benutten.
Snel en eenvoudig PLB en ORT berekenen
De nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt van 1 maart 2014 tot 31 december 2016. Medewerkers kunnen met de app gemakkelijk het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) berekenen en ook de Onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de cao is geregeld dat het PLB, behalve voor meer vrije tijd, ook is in te zetten voor opleiding, ontwikkeling en extra inkomen. De app is geschikt voor de besturingssystemen  iOS en Android en is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store. 


Bron: StaZ