Extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid

op .

 

Op 18 juni 2015 is de inschrijving voor de extra gelden uit de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ geopend.

Ruim 70 organisaties kunnen met de ondersteuningsregeling elk maximaal 10.000 euro ontvangen om met behulp van externe deskundigen een impuls te geven aan het anti-agressiebeleid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft voor dit jaar 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ dat onder andere wordt ingezet voor de ondersteuningsregeling. Voor het eerst kunnen naast zorginstellingen ook organisaties uit de maatschappelijke opvang daar gebruik van maken.

Voor wie?
De ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is onder meer bedoeld voor organisaties in de GGZ,  gehandicaptenzorg, jeugd(gezondheids)zorg en de VVT. Organisaties die niet eerder een aanvraag gehonoreerd kregen of die voor het eerst aanvragen, hebben voorrang.
 
Activiteiten
Voor alle externe inhuur of kosten die een extra impuls geven aan de implementatie van anti-agressiebeleid, kan aanspraak gemaakt worden op de regeling. Denk niet alleen aan de inhuur van een trainer, maar ook bijvoorbeeld aan de inzet van een specialist of collega vanuit een andere organisatie, inhuur van procesbegeleiders, onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of workshops voor medewerkers of agressiecoaches.

Aanvragen bij CAOP
Het CAOP voert de ondersteuningsregeling uit. Zorginstellingen kunnen vanaf 18 juni 2015 om 10.30 uur een aanvraag indienen op https://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/. Hier is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de ondersteuningsregeling.

Bron: FBZ