BHV in Arbocatalogus VVT vernieuwd

op .


In de Arbocatalogus VVT is het onderdeel bedrijfshulpverlening (BHV) volledig vernieuwd. Aan de hand van de nieuwste inzichten zijn de bestaande BHV-richtlijnen geactualiseerd en zijn praktische uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van een BHV-organisatie in de zorg.


Door recente onderzoeken zijn nieuwe inzichten verkregen in wat specifiek voor de zorg een verantwoorde BHV-organisatie is. Het kernzicht is dat een effectieve en efficiënte bedrijfshulpverleningsorganisatie betekent dat de gehele organisatie, zelfredzame cliënten en de redzame omgeving de bedrijfsnoodorganisatie vormen. Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen moet er verantwoorde zorg worden aangeboden. Dat geldt ook in bijzondere omstandigheden zoals bij een calamiteit. Een organisatie waarin iedereen de basishandelingen bij brand, ongevallen en calamiteiten kent en ernaar handelt, is een passende invulling van die verantwoordelijkheid.

Op basis hiervan hebben deskundigen van Crisislab in afstemming met deskundigen uit VVT-organisaties het onderdeel BHV vernieuwd. De inhoud wordt ter toetsing aangeboden aan de Inspectie SZW.  Na een positieve toets zal de Inspectie deze als uitgangspunt nemen bij haar inspecties in VVT-organisaties.
Bron: Bonden/A+O VVT