Ziekenhuizen investeren half miljard in kwaliteit medewerkers

op .

De Nederlandse ziekenhuizen investeren in vier jaar tijd bijna een half miljard euro in het verhogen van de kwaliteit van medewerkers. Dat doen ze in het kader van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, die wordt gecoördineerd door de NVZ.

De regeling loopt van 2014 tot en met 2017. In het afgelopen jaar hebben alle Nederlandse ziekenhuizen in het kader van de kwaliteitsimpuls een strategisch opleidingsplan gemaakt.

De ziekenhuiszorg wordt steeds complexer. Patiënten worden ouder en krijgen ernstiger aandoeningen, vaak meerdere tegelijk. Ziekten die tot voor een paar jaar terug vaak fataal waren, zijn nu te behandelen en worden chronisch. Bovendien verblijven mensen korter in het ziekenhuis en gaan ze eerder naar huis. Dus de mensen die nog in het ziekenhuis liggen, hebben de zorg echt nodig en doen een zwaarder beroep op de zorgverleners. Daarnaast nemen de medisch-technische mogelijkheden toe en is er steeds meer samenwerking met zorgverleners van andere organisaties.

Dat stelt hogere eisen aan de medewerkers van ziekenhuizen, vooral aan verpleegkundigen. Het aandeel HBO-opgeleide verpleegkundigen moet groeien, onder meer door huidige MBO-opgeleide de gelegenheid te geven zich bij te scholen naar HBO-niveau. Bovendien moet er een duidelijker onderscheid komen tussen het werk van MBO-verpleegkundigen en HBO-verpleegkundigen.

Bron: NVZ