Wijkverpleegkundig Genootschap zet in op ontwikkeling standaarden

op .

Vijf zorgorganisaties slaan de handen ineen om het professioneel handelen en het vakgebied van de wijkverpleegkundigen te legitimeren.

Zij stellen geld beschikbaar voor een onderzoeksprogramma rond standaarden voor de wijkverpleging.

 “We willen het ontwikkelen van professionele standaarden samen met de beroepsgroep versnellen. Dat doen we door hiervoor geld beschikbaar te stellen”, verklaart Dick Herfst, voorzitter van de raad van bestuur van de ZZG zorggroep. De andere deelnemende organisaties zijnFlorence, Omring, Sensire, Evita Zorg, Espria, Fundis en Meander. Zij hebben voor dit initiatief het Wijkverpleegkundig Genootschap opgericht, een Genootschap voor wijkverpleegkundigen door wijkverpleegkundigen.

De vijf organisaties hebben toegezegd elk 40 duizend euro in te leggen. Voor een looptijd van twee jaar. Drie andere organisaties ondersteunen het initiatief en raadplegen de komende weken hun bestuur. Het plan is ook om subsidie aan te vragen.

Professioneel en toetsbaar
Herfst motiveert het initiatief aldus: “Wij willen als organisaties met veel wijkverpleegkundigen hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. De wijkverpleegkundigen hebben inmiddels een erkende positie, de financiering is geregeld en zij hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Maar hun werk begint met het stellen van een goede diagnose. Om dat op een professionele manier te kunnen doen zijn standaarden nodig.

Wijkverpleegkundigen nemen samen met hun cliënten beslissingen over ingewikkelde vraagstukken. Wij vinden dat dit op een professionele manier moet gebeuren die ook toetsbaar is. Dat is onze motivatie om dit op te pakken."
Drie lectoren verpleegkunde zijn gevraagd om een notitie te schrijven en daarin aan te geven welke verpleegkundige onderzoekslijnen en onderwerpen in aanmerking komen voor het ontwikkelen van standaarden.

Wisselwerking
Het Wijkverpleegkundige Genootschap staat in nauw contact met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) over hun initiatief. “We zullen zoveel mogelijk wijkverpleegkundigen erbij betrekken. In de vorm van een wetenschappelijke adviesraad willen we wetenschappers zoals bijvoorbeeld een hoogleraar huisartsgeneeskunde erbij halen, omdat zij al ervaring hebben met een wetenschappelijke traditie en het onderbouwen van het vak huisartsgeneeskunde. Het is natuurlijk ook prettig dat in dit initiatief sprake is van een wisselwerking met de verpleegkundige praktijk.”

Bron: ActiZ