Informatiecampagne Wet werk en zekerheid

op .

Met de nieuwe Wet werk en zekerheid gaan op 1 juli 2015 nieuwe regels in. Het ministerie van SZW heeft www.mijnwerkenzekerheid.nl gelanceerd om werknemers te informeren over de nieuwe regels.

Veranderingen
Belangrijke wijzigingen:

  • Het is niet meer mogelijk lang op tijdelijke contracten te werken. 
  • Mensen met een tijdelijk contract krijgen ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever. 
  • Door de combinatie van de transitievergoeding en het bekorten van de termijn waarna een vast contract ontstaat, wordt het voor werkgevers aantrekkelijker mensen eerder vast aan te nemen. 
  • Het ontslagrecht is aangepast. Daarmee wordt voorkomen dat sommige mensen veel geld meekrijgen als ze worden ontslagen en anderen niets.

Wat betekent de nieuwe wet voor werknemers?
Behalve alle informatie over de nieuwe wettelijke regelgeving zijn er ook tools beschikbaar die de informatie meer toespitsen op de individuele situatie. Daarmee kunnen werknemers nagaan wat de nieuwe regels voor hen betekenen.

Bron: FBZ