Overleg CAO Sanquin loopt spaak

op .

Een van de afspraken in de CAO Sanquin is dat de punten uit de CAO Ziekenhuizen worden overgenomen. Na twee overleggen met de vakbonden blijkt echter dat Sanquin zich niet meer aan deze afspraak wil houden.

De bonden zijn onaangenaam verrast omdat werknemers hierdoor fors achter gaan lopen in de loonontwikkeling.

De krenten in de pap
De CAO Sanquin liep af in februari 2014. Ruim een jaar later is er een akkoord bereikt in de CAO Ziekenhuizen en constateert de Raad van Bestuur van Sanquin dat het resultaat hen niet aanstaat. Op 11 mei heeft er overleg met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. In dit overleg werd meegedeeld dat ondanks de eerdere afspraken de CAO Ziekenhuizen niet gevolgd gaat worden. Voornaamste reden voor het niet volgen van de loonontwikkeling is de financiële situatie welke grotendeels het resultaat is van keuzes in gevoerd beleid.

Door dit standpunt van Sanquin ontstaat er een grote vertraging met betrekking tot de CAO en moeten medewerkers nog langer wachten op hun loonsverhoging.

De bonden hebben bij de Raad van Bestuur aangedrongen op een herziening van hun standpunt en afgesproken hier op 21 mei verder over te spreken. Op 21 mei heeft de Raad van Bestuur nogmaals bevestigd dat ze niet van plan zijn de CAO Ziekenhuizen te volgen.

Naar aanleiding van dit overleg hebben de bonden medewerkersbijeenkomsten gepland op 15 en 16 juni. Op Twitter ontstaat reeds een discussie over de nieuwe CAO Sanquin. Je kunt daar je mening geven onder de vermelding #sanquin.

Bron: Bonden