Zorginstanties hebben fors minder geïnvesteerd

op .

Zorginstellingen hebben in 2014 aanzienlijk minder leningen afgesloten dan een jaar eerder.

Uit het jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorg (Wfz) blijkt dat er vorig jaar voor 436 miljoen euro aan nieuwe leningen werd geborgd, 42% minder dan in 2013.

Deelnemers aan het Wfz betalen jaarlijks een bedrag voor deelname, in ruil daarvoor staat het fonds garant voor leningen bij de bank. Het merendeel van de ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in Nederland zijn aangesloten bij het Wfz. Dat zorginstellingen steeds minder investeren heeft meerdere oorzaken. Zo zien ziekenhuizen omzet naar bijvoorbeeld huisartsen wegvloeien en zien kleinere ziekenhuizen omzet naar grotere instellingen gaan. In de hele zorg speelt een rol dat banken zeer terughoudend zijn geworden met het verstrekken van leningen.

Doordat het aantal nieuwe leningen is gedaald is voor het eerst het totale bedrag aan door het Wfz geborgde leningen afgenomen, van bijna 8,7 naar 8,5 miljard euro. Het risicovermogen bedroeg eind 2014 in totaal 247 miljoen euro. Als het Wfz geen geld meer zou hebben om de geborgde leningen van de deelnemers af te betalen, neemt de overheid dit over.

Bron: www.profnews.nl, gebaseerd op Het Financieele Dagblad