Tekst Cao Jeugdzorg in toegankelijke taal

op .

Volgens afspraak in het vorige akkoord voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015 is de tekst van de cao toegankelijker en leesbaarder gemaakt.

Een redactiecommissie is hiermee aan de slag gegaan. De nieuwe tekst, gecheckt door juristen en advocaten, is nu beschikbaar.  

De tekst van de Cao Jeugdzorg is volledig herschreven en anders ingedeeld. In de nieuwe tekst is een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de oude tekst Cao Jeugdzorg 2014-2015 opgenomen. Van deze wijzigingen stellen wij u op de hoogte. De nieuwe tekst is inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW.  

Omdat de cao (die liep tot en met 30 april 2015) niet is opgezegd, betekent dit dat deze cao is verlengd. Dit laat onverlet dat er zoals gebruikelijk gesproken wordt over de inhoud van de cao vanaf 1 mei 2015. De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn gestart op 15 april jl. Over ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. Totdat de nieuwe cao er is, blijft de huidige Cao Jeugdzorg van kracht.

Bron: FBZ